Engels onderwijs

Johanneke Dun is ‘native speaker’en vakdocent Engels. Tijdens het werken met bestaande lesmethodes Engels drong het besef door dat deze methodes te weinig beroep doen op actieve participatie en het creatieve, associatieve vermogen van kinderen. Johanneke wil bestaande leermethodes verrijken en verdiepen door op interactieve wijze een verbreding te bieden tussen de Engelse taal, theater, muziek en literatuur.

Projecten

Een project bestaat uit 10 basislessen Engels  in de vorm van muzikaal poppentheater naar een verhaal, bijvoorbeeld ‘The wizard of Oz’. Er wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van de kinderen: op hun cognitieve, muzikale, creatieve, sociaal-emotionele en  Engelstalige vaardigheden.

  • The Key to the Secret Garden is een project, dat Johanneke heeft ontwikkeld voor de onderbouw van het primair onderwijs.
  • Stripes for tea is geschikt voor de middenbouw van het primair onderwijs.
  •  The Wizard of Oz is geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de brugklas van het secundair onderwijs.
  • The Sardinian wedding is geschikt voor alle leeftijden, ook voor volwassenen of als familieproject.
  • In deze projecten leren kinderen (en volwassenen) spelenderwijs Engels. De manier van lesgeven verlaagt de drempel om zich te uiten in een andere taal. Doordat er veel liedjes worden gezongen vergeten kinderen als het ware dat ze ‘aan het leren zijn’. Dankzij haar ervaring als vakdocent Engels kan Johanneke inspelen op het niveau van de verschillende groepen en op verschillende leeftijdscatagoriën. Door afwisseling en dynamiek weet zij de spanningsboog vast te houden.